Kezdőlap arrow Stratégia
Stratégia Nyomtatás E-mail
A HARANGODI ERDEI ISKOLA FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

1. Előzmények

1.1.A Harangodi Erdei Iskolát a Napkori Erdőgazdák Szövetkezete hozta létre 2004-ben FVM által támogatott közjóléti beruházásból Napkor község határában lévő erdőrészben. Intézményünk 2005 márciusában kezdte meg működését.

1.2.A beruházás célja az volt egyrészt, hogy környezeti, erdészeti-és vadászati oktatóközpontként szolgáljon a térségben és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, másrészt az, hogy helyet adjon vadászati és erdészeti és egyéb turisztikai rendezvényeknek.

1.3.A Napkori Erdőgazdák Zrt. együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, hogy közösen működtetik az erdei iskolát, melynek keretén belül az Erdőgazdák biztosítják az infrastruktúrát és a programhoz szükséges szakemberek egy részét, míg a Gyakorló iskola biztosítja a szakmai-pedagógiai programot és az abban résztvevő pedagógusokat.

2. Jelen

2.1.Környezet: A Harangodi Erdei Iskola telepített - főként akác, erdei fenyő, nemes nyár, vörös tölgy - elegyes erdőben helyezkedik el.

2.2.Az intézmény infrastruktúrája a következőkből áll:

 • 38 férőhelyes, 7 szobás, kétszintes, hőszigetelt, fűthető központi épület (erdei iskola), étkezővel, elkülönített oktató terekkel és szaunával.
 • fedett, 40 férőhelyes szabadtéri foglalkoztató kemencével
 • mesterséges kistó híddal, életfával
 • vadászati tanösvény (Őzike, 13 tájékoztató táblával, 2,8 km)
 • természetismereti tanösvény (Pagony, 30 tájékozató táblával, 5,9 km )
 • háziállat bemutató (őshonos magyar háziállatokkal)
 • fa játszótér
 • füvesített sportpálya
 • bemutató erdő (1 ha nyitvatermő gyűjtemény, 2 ha lombhullató és cserjegyűjtemény

2.3.Humánerőforrás:

 • 1 fő állású igazgató
 • 2 főállású takarító és konyhai kisegítő
 • 1 főállású gondnok
 • 5 megbízott oktató ( 3 gyakorló iskolai tanár, 1 főiskolai tanár, 1 nyugdíjas középiskolai tanár)
 • 1 megbízott marketing és PR vezető (Gyakorló iskola igazgatója)
 • Változó számú, a programba időszakosan besegítő szakemberekből álló csapat.
2.4.Fenntartás és üzemeltetés: az intézmény célja, hogy non-profit alapon önfenntartóan működjön. A működtetéshez és üzemeltetéshez szükséges pénzeszközök egyrészt az erdei iskola szolgáltatásból befolyó részvételi díjakból, másrészt az egyéb programokból befolyó pénzösszegekből biztosítottak.

2.5.Szakmai program:

 • A környezet adottságaira épít
 • Több mint 50%-ban a természetben, szabadban zajlik le
 • 5 napos
 • Modulokból építkező, projekt szemléletű
 • Gyakorlatorientált foglalkozásokból épül fel
 • Célcsoportja: főként általános és középiskolás korosztály, de nyitottak vagyunk az óvodások és az idősebbek felé is
 • A gyerekeket minél jobban igyekszik aktivizálni, bevonni az egyes tevékenységekbe, elősegíti a szociális készségek fejlesztését
 • Az egész program a környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében valósul meg
 • Téli, tavaszi és őszi évszakoknak megfelelő felépítésű

Programkínálat:

 • Őshonos magyar háziállatfajták megismerése és gondozása
 • Tájékozódás térben és időben
 • Meteorológiai megfigyelések
 • Az erdő és az ember
 • „Természetbúvár” ismeretek, terepi vizsgálatok, a természet tavasszal / ősszel / télen
 • A Harangodi erdő, homokfüves puszta, tó és tópart élővilágának megismerése
 • Természet és művészet
 • Vadászkutya bemutató és vadászati ismeretek
 • Vadaskert látogatás lovas kocsival, vadles cserkeléssel
 • Madáretető készítés, téli madármegfigyelés
 • Természet- és környezetvédelem, állatvédelem
 • Kenyérsütés kemencében.

2.6.Helyzetelemzés (SWOT analízis):

Erősségek
Lehetőségek

A Napkori Erdőgazdák Zrt., mint fenntartó stabil anyagi háttérrel rendelkező 1992-től folyamatosan működő, egyre bővülő tevékenységi körrel rendelkező gazdasági társaság.
A szakmai hátteret biztosító szakemberek lelkes, gyakorlott, jól képzett és felkészült főiskolai, gimnáziumi és általános iskolai pedagógusok, erdészek és vadászok.
A szakmai programunkon keresztül sok gyerek, fiatal és felnőtt ismerkedik meg az őt körülvevő világgal.
Minden igényt kielégítő jól felszerelt infrastruktúrával rendelkezünk.
Az erdészeti részvénytársaság vezetőinek nyitottsága és pozitív hozzáállása, valamint kiterjedt kapcsolatrendszere révén jó lehetőségek kínálkoznak az intézmény továbbfejlesztésére.
A szakmai programot kidolgozó és megvalósító személyek alkalmasak a szakmai program változó igényekhez és kihívásokhoz igazodó továbbfejlesztésére és új programok, programelemek kifejlesztésére.
A gyerekek érdeklődése igen nagy a természet és a természetben lezajló folyamatok iránt.
A kedvező infrastrukturális és környezeti adottságok széles körű hasznosítást tesznek lehetővé.
Gyengeségek
Veszélyek
Nem eléggé ismert a lehetőség, amit az erdei iskola kínál.
A társadalmi ismertség és elismerés még nem megfelelő.
A fenntartáshoz szükséges anyagi eszközök, főként részvételi díjakból származnak, melynek előteremtése komoly anyagi terhet jelent a családok számára.
A változó és kiszámíthatatlan oktatáspolitika bizonytalanná teszi az erdei iskolák és a környezeti nevelés jövőjét.
Egyre csökkenő központi támogatási rendszer az erdei iskola programokra.
Az iskolák többsége nem elhivatott az erdei iskola program iránt, és látszatmegoldásokkal igyekszik „megvalósítani” saját erdei iskola programját.

3. Jövőképünk

3.1.Célunk: Hosszú távon mind környezeti mind gazdasági szempontokat figyelembe véve folyamatosan működő, fenntartható erdei iskola működtetése, amely képviseli a környezeti nevelés céljait és gondoskodik a szakmai program színvonalának megtartásáról és fejlesztéséről. Tevékenységét jellemezze a széleskörű, sokszínű szakmai és baráti együttműködés.

3.2.Küldetésnyilatkozat: A Harangodi Erdei Iskola a Magyarországon működő erdei iskolák legjobbjai közé kerüljön, mind a szakmai programot mind az egyéb szolgáltatásait tekintve, ezzel elősegítve a környezettudatosság és érzékenység fejlődését, a környezet-harmonikus magatartás megerősítését a fenntartható fejlődés szellemében. Céljait nyitott oktatóközponti-, terepi-, erdei iskolai programokkal, kiadványokkal, továbbképzésekkel, szakmai rendezvényekkel valósítja meg.

3.3.Középtávú stratégiai céljaink:

 • A fejlesztést szolgáló források hatékony felhasználásának elősegítése és folyamatos bővítése.
 • A közoktatási rendszer szereplőivel – elsősorban a potenciális partnerekkel (szolgáltatást igénybe vevő iskolák) - valóárbeszéd ill. együttműködés fejlesztése. Új partnerek felkutatása és további együttműködések kiépítése.
 • A folyamatos működés anyagi, eszköz és humánerőforrás feltételeinek biztosítása.
 • Folyamatos fejlesztés képességének kialakítása.

3.4.Hosszú távú stratégiai céljaink:

 • A természeti környezet megóvása; a társadalom – ezen belül kiemelkedően az ifjúság – környezeti nevelésének továbbfejlesztésén keresztül.
 • Eredményesen szolgálni a gyerekek és fiatalok, rajtuk keresztül a társadalom minden rétegének fejlődését, személyiségük gazdagodását.
 • Hatékonyan szolgálni a környezet védelmét, a magyar állampolgárok egészségi állapotának és életminőségének javulását, a kulturális javak iránti igény fenntartását.